Transkranialna pulzna stimulacija (TPS®) izboljša simptome depresije pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo

Druga študija Matta in sod. (Medicinska univerza na Dunaju, Univerzitetni oddelek za nevrologijo), ki je bila objavljena februarja 2022, predstavlja podrobno podanalizo možnih antidepresivnih učinkov transkranialne pulzne stimulacije (TPS®) s sistemom NEUROLITH®, ki temelji na nevropsiholoških in funkcionalnih slikovnih podatkih.2

 

Pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo je depresija glavna in še posebej problematična komorbidnost. Terapevtski učinki antidepresivnih zdravil so pogosto omejeni in nujno so potrebni novi terapevtski pristopi, ki bi lahko delovali kot dodatna terapija. Podatki iz prvega kliničnega preskušanja pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco, ki so prejemali 2-4 tedne transkranialne pulzne stimulacije (TPS®), so pokazali izboljšanje spomina in kognitivnih sposobnosti za do 3 mesece.1

 

Poleg tega so poročali tudi o izboljšanju rezultatov depresije. V novi študiji ista študijska skupina (Medicinska univerza na Dunaju/Oddelek za nevrologijo) zdaj predstavlja podrobno podanalizo možnih antidepresivnih učinkov TPS® na podlagi nevropsiholoških in funkcionalnih slikovnih podatkov.2

 

Metode

Raziskovalci so analizirali spremembe v Beckovem popisu depresije (BDI-II) in spremembe funkcionalne povezljivosti (FC) s funkcionalnim slikanjem z magnetno resonanco pri 18 bolnikih z Alzheimerjevo demenco. Bolniki so prejemali terapijo s TPS® 4 tedne s tremi sejami na teden (trije bolniki samo 2 tedna, en bolnik 3 tedne). Zajem podatkov z magnetno resonanco in nevropsihološki testi so bili opravljeni teden dni pred in po terapiji s TPS®.

 

Rezultati in zaključki

Raziskovalci so ugotovili znatno izboljšanje BDI-II po terapiji s TPS®. V povprečju je bila ocena BDI-II 7,36 (standardna deviacija [SD] = 5,09, N = 14) na začetku in 5,00 (SD = 4,11, N = 14) v seji po stimulaciji. Analiza FC je pokazala normalizacijo FC med mrežo vidnosti (desna sprednja insula) in ventromedialno mrežo (leva čelna orbitalna skorja).

 

Zdi se, da TPS® stimulacija območij, povezanih z depresijo (vključno z razširjeno dorzolateralno prefrontalno skorjo) lajša simptome depresije in povzroča spremembe FC pri pacientih z Alzheimerjevo demenco. Po mnenju avtorjev rezultati kažejo, da je TPS® lahko ustrezna in učinkovita dodatna možnost terapije za simptome depresije pri Alzheimerjevi demenci in morda tudi pri depresiji. Za bolnike, ki že prejemajo optimizirano farmakološko terapijo, je to možnost, da poleg spominskih funkcij izboljšajo tudi simptome depresije in izboljšajo kakovost življenja.

 

Viri:

 

  1. Beisteiner R, Matt E, Fan C, et al. Transcranial pulse stimulation with ultrasound in Alzheimer’s disease—a new navigated focal brain therapy. Adv Sci. 2019;7:1902583.
  2. Matt E, Dörl G, Beisteiner R. Transcranial pulse stimulation (TPS) improves depression in AD patients on state-of-the-art treatment. Alzheimer’s Dement.2022;8:e12245.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor